// For opgaveskrivende

Guiden her kan bruges som inspiration af elever i folkeskolens ældre klasser samt (især) opgaveskrivende på gymnasieniveau.

Hvis man skal skrive en opgave i skolen, fx en stil i folkeskolen eller en større opgave i gymnasiet i fx dansk eller engelsk, er gys/horror et rigtig godt emne:

Der findes kolossalt mange gode horrorhistorier! Et rigtig godt udgangspunkt for en skriftlig opgave er, at man skriver om noget, som man interesserer sig for. Så hvis man synes at horror er spændende, er det en smal sag at finde en eller flere gode historier.

Der er skrevet enormt meget om horror. Også på dansk. Det er altså intet problem at finde sekundærlitteratur.

Man kan stille en række interessante spørgsmål til og om genren. Hvorfor tiltrækkes så mange mennesker af horror? Hvorfor er det overnaturlige spændende, selv for mennesker, som ellers ikke tror på genfærd og monstre? Hvorfor er en given historie uhyggelig – hvordan kan tryksværte på en side give os gåsehud og mareridt? Hvordan har forfatteren skruet sin historie sammen, hvilke virkemidler bruger han/hun?

Overnaturlige horrorhistorier kan som regel læses på to planer: det bogstavelige og det symbolske. På det bogstavelige plan handler det måske om spøgelser eller varulve, på det symbolske om noget helt andet. Det kan være spændende at forsøge sig med tolkninger af horrorhistorier, og ofte handler selv de mest langt ude skrækhistorier om noget relevant og hverdagsagtigt.

Horror findes i alle medier. Bøger (romaner, noveller), film, computerspil. Inden man begynder på sin opgave bør man gøre sig det klart, om man vil koncentrere sig om litteratur, film eller andet – eller om man evt. vil fokusere på det uhyggelige på tværs af medier.

Horror findes i alle tiders fortællinger, fra gamle folkeeventyr til moderne film. Det er i sig selv ganske tankevækkende – hvorfor mon mennesker i alle tider og alle kulturer tiltrækkes af skræmmende, dystre fortællinger? Hvad siger det om den menneskelige natur?

Hvis man har besluttet sig for at skrive om gys eller horror, kan man med fordel dele sin opgave op i to dele: A) om gyset generelt, samt B) om en specifik historie.

A) Her kan man fokusere på genrens historie eller på genreteori. Horrorgenren har aner langt tilbage i litteraturhistorien – Stephen King, nutidens mest læste forfatter, er stærkt inspireret af en anden amerikansk horrorfatter, H. P. Lovecraft, som døde i 1937. Og Lovecraft var stærkt inspireret af Edgar Allan Poe, som døde i 1849. Og så videre. Horror er altså ingen ny ”opfindelse”. Tværtimod kan man finde særdeles skrækindjagende fortællinger i Brdr. Grimms eventyr, som jo trods alt er genfortællinger af gamle folkeeventyr.

Der er skrevet kolossalt meget om horrorgenrens historie i bl.a. engelsk og amerikansk litteratur, men der findes stort set intet om dansk horrors historie. Her kan de mere ambitiøse altså tage fat!

Hvis man vil skrive om genreteori, kan man enten vælge at beskrive og forklare én teoretisk tilgang til genren, eller man kan beskæftige sig med to eller flere og sammenligne dem. Når man snakker gys og horror, er langt den mest anvendte teori psykoanalysen, dvs. Sigmund Freuds hundrede år gamle teorier om det menneskelige sind. Psykoanalysen er navnlig populær blandt dansklærere i gymnasiet, og netop den teori er da også meget taknemmelig, idet man kan få interessante og overraskende ting ud af de fleste tekster ved at tolke dem i et freudiansk perspektiv. Desuden er der skrevet op til flere danske fagbøger om gyset i en freudiansk eller psykoanalytisk optik.

Man kan naturligvis også anlægge en mere teori-neutral tilgang, men stadig beholde sin indledende generelle introduktion til genren. Altså, selvom man har besluttet sig for at skrive om et eller flere specifikke værker, vil det være en god idé at indlede opgaven med fx et afsnit om gys/horror generelt, og derefter se nærmere på det eller de specifikke værker. Og hvis man ikke er så meget til langhåret psykologi, kan man stille og forsøge at besvare nogle af de generelle spørgsmål til genren, som er opridset ovenfor: Hvorfor findes gys/horror? Hvorfor er mange mennesker tiltrukket af genren – og hvorfor er nogle mennesker slet ikke tiltrukket af den? Hvordan virker den – hvilke sproglige og fortælletekniske virkemidler bruger horrorforfatteren? Hvad er god horror? Hvad er uhyggeligt, og hvorfor? Hvor finder mange mennesker spøgelser uhyggelige? Hvad med zombier, varulve og edderkopper?

B) Efter den generelle gennemgang af genrens historie eller genreteori, kan man med fordel analysere og fortolke en eller flere konkrete skrækhistorier. Hvis man i A) har koncentreret sig om en særlig teori, fx psykoanalysen, kan man i B) forsøge at anvende denne teori på et konkret værk, og fx anskue Dennis Jürgensens Tingen i cellen i et freudiansk perspektiv.

Man kan også lave en sammenlignende analyse og sætte to eller flere historier (fx fra Horror.dk) op mod hinanden. Hvilke lighedstræk er der, hvilke forskelle? Bruger forfatterne samme virkemidler for at skabe stemning og angst? Er der tale om forskellige slags monstre, fx spøgelser og aliens? Har historierne samme virkning på læseren – ender de på samme måde?

Når man analyserer en horrortekst, er det selvfølgelig helt centralt at koncentrere sig om det, der gør teksten uhyggelig. Hvilket monster handler det om? Hvordan er stemningen, og hvordan skaber forfatteren denne stemning rent sprogligt (fx i Jacob Hedegaard Pedersens meget stemningsfulde og foruroligende novelle Der er ikke noget derude)?

Hvis man vil fortolke horrorteksten, kan det være interessant at se på det uhyggelige i historien (fx monsteret eller spøgelset) som et symbol på et-eller-andet. Hvad symboliserer spøgelset i Carina Evytts Stevie? Hvad med fiskedjævlene i Dennis Jürgensens Nattog? Eller dukken i Peter Mouritzens Tommy Dummy?

Når man skriver opgave om gys eller horror, bør man gøre sig det klart, hvilke spørgsmål man ønsker at besvare. Det er altså de spørgsmål, man stiller i sin indledning og besvarer i sin konklusion. Og så er det ellers bare at gå i gang. Go’ arbejdslyst!

Hvis du har prøvet at skrive opgave om gys eller horror og har gjort dig erfaringer, som du vil dele med andre, kan du sende en mail til mathias@horror.dk. Hvis de vurderes at have interesse for andre, vil dine erfaringer blive udgivet på denne side.

Tilbage