// arkiv

Film

Dette tag er tilknyttet 2 anmeldelser

Theodore Roszak: Flicker

Der er en særlig magi over film. Ofte er det dog en magi, som er lettest at finde, når man læser om dem, for mit vedkommende – for i virkeligheden er de jo underlagt selvsamme forstyrrende virkelighed som alt andet. Man ser dem under påvirkning af alle mulige indtryk – man er træt, gulvet et […]